Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Гаранция и поддръжка

Гаранция и поддръжка

Уебсайтът www.trotinetki.com е интернет магазин, собственост на фирма "Микро Мобилити България" ЕООД

На уебсайта се предлагат само и единствено продукти на швейцарската марка Micro, на които сме официални представители и вносители за България.

Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, поръчка по телефона, закупуване и доставка на дребно и на едро на продуктите предлагани от нас. 

Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му. 

Запазваме си правото да извършваме промени в данните и условията без предварително анонсиране.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.


2. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.


3. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., Обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица. 

ОТГОВОРНОСТИ 
1. Електронен магазин www.trotinetki.com не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и в случай на забавяне на пратката поради липса на наличности, изчакване на нов внос, нова партида от производство или забавяне на доставката до нас от производителя на съответните стоки. 
В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул или се предвиди забавяне на комплектоването на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или с писмо, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.


2. Продавачът не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.


3. Продавачът не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)


4. Продавачът не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта, както и не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до www.trotinetki.com

 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА


Тротинетките Micro имат гаранция от две години за материални и производствени дефекти. През този гаранционен срок Micro Mobility Systems Ltd решава дали продуктите, обхванати от гаранцията, трябва да се ремонтират или подменят. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна употреба, като например неподходящо оборудване на модела, небрежно ползване, като блъскане в бордюри и т.н. или нормалното износване.


ГАРАНЦИЯ


Можем да приемаме искове за гаранция само срещу представена касова бележка. Пазете бележката на сигурно място. В случай, че сте направили поръчка през сайта www.trotinetki.com и доставката е извършена чрез куриер, тогава документът за плащането се явява, този който Ви е издаден от куриера / съгл. договор за Пощенски паричен превод сключен между фирма Микро Мобилити България ЕООД и съответната куриерска фирма за извършване на услугата.

По-долу прилагаме нормативните основания въз основа, на които не се изисква касов бон при плащане чрез пощенски паричен кредит:

Наредба №H-18 /13.12.2006

Чл. 3. (1)Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Указание №N_20_00_15_12_01_2011

Относно: измененията и допълненията на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвани с ДВ бр. 49/2010 г.

 3.1. Нови видове плащания, при които отпада задължението за издаване на фискална касова бележка (чл. 3, ал. 1 чл. 25 от Наредбата).

По съществуващия до изменението ред задължението за издаване на фискална касова бележка не се отнасяше за случаите когато плащането се извършва по банков път. Отчитайки съвременното развитие в областта на платежните услуги към случаите, за които не е задължително издаване на фискална касова бележка са включени и плащанията чрез наличен паричен превод или чрез пощенски паричен превод. Изрично трябва да се обърне внимание, че това изключение се отнася за наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Българската народна банка (БНБ) издава лиценз за извършване на дейност като платежна институция за извършване на дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Българската народна банка води публичен регистър на лицензираните от нея платежни институции. Регистърът е достъпен по електронен път и се актуализира редовно (чл. 17, ал. 3 от ЗПУПС).

Комисията за регулиране на съобщенията регулира извършването на пощенските услуги в съответствие със Закона за пощенските услуги (ЗПУ) издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии за извършване на пощенски парични преводи. Комисията за регулиране на съобщенията вписва издадените индивидуални лицензии в специален регистър, който е публичен (чл. 50 от ЗПУ)

 

Ако предявявате искове по гаранцията, търговецът или Micro Mobility Systems Ltd ще решат дали продуктът да бъде ремонтиран или подменен с нов модел.

Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП, а именно:

Чл. 112. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба;
Чл. 113.  Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен  да я  приведе в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя ;

След изтичането на този срок,  потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

 Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 

За извършване на поръчката и доставката й следва да получим Вашето изрично съгласие относно:

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени от сайта с цел изпълнение на направената поръчка.

 Съгласен съм личните ми данни да бъдат получени и обработени от Куриерска фирма “Ин тайм”ООД  за доставка на поръчката.

 Запознат съм и съм съгласен с Политиката за събиране,обработване и съхраняване на лични данни.

 

Личните данни за поръчката,както и имейлите се съхраняват в ICN.BG,регистратор на данни съгласно GDPR регламент.