Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Политика на поверителност

Политика на поверителност

ПОЛИТИКА ЗА СЪБИРАНЕ,ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, “Микро мобилити България” ЕООД, ЕИК 201096411, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 1002,ул.“Кавала“ №10,ЕТ.4,АП.8  обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница www.trotinetki.com  се притежава от „Микро мобилити България” ЕООД, ЕИК 201096411, и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.Ние се стремим да Ви предоставяме  достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ние не продаваме вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са нашите куриери с които имаме договор за изпълнение на поръчките изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни.Ние не обработваме  такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние събираме, използваме, съхраняваме и обработваме личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на „Микро мобилити Булгария“ЕООД. Данните  Ви служат за управление на  вашите покупки.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които „Микро мобилити България“ ЕООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на „Микро мобилити България“ ЕООД и предоставяте информация на Дружеството.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането– електронен адрес,две имена , номер на телефон  и адрес за доставка.

За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби- имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, , информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и,;

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за „Микро мобилити България“ ЕООД са:

Дейности по управление не електронния ни магазин:

Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на www.trotinetki.com на основание сключването на договор;

Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение затова;

Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;

Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на „Микро мобилити България“ ЕООД, на основание легитимния интерес;

Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;

Организиране на спортни събития и регистрация за участието ви на основание съгласието Ви.

COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

КАКВО СА БИСКВИТКИ (COOKIES)?

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които „Микро мобилити България“ ЕООД използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

КАКВИ СА ТИПОВЕТЕ БИСКВИТКИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ „МИКРО МОБИЛИТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД?

Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:

Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на „пазарна кошница“ и поддържат възможна идентификация Ви през цялото търсене;

Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, покупки и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо офертите, които най-много Ви подхождат;

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

„Микро мобилити България“ ЕООД не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Tweeter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „Микро мобилити България“ ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За случаите, в които „Микро мобилити България“ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на „Микро мобилити България“ ЕООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – „Микро мобилити България“ ЕООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

„Микро мобилити България“ ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

Всички служители на „Микро мобилити България“ ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които „Микро мобилити България“ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на „Микро мобилити България“ ЕООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ДАННИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „Микро мобилити България“ ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

право на достъп до личните Ви данни, обработвани от“Микро мобилити България“ ЕООД;

право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат;

правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на info@trotinetki.com  или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр.Варна, ул.„Кавала“ №10,ет.4,ап.8  „Микро мобилити България“ ЕООД.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „Микро мобилити България“ ЕООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В „МИКРО МОБИЛИТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

На имейл адрес: info@trotinetki.com

по пощата: Гр.Варна,ул. „Кавала“ №10,ет.4,ап.8 „Микро мобилити България“ ЕООД.